БЕЛЕЖКИ

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

БЕЛЕЖКИ

1 Церов, Ив. Спомени и бележки. 1921 г., с. 57. Старовременната селска носия в Церова кория.
2 Запис от ДЕНКА ИВАНОВА ВЕЛКОВА по спомени от стари хора в селото.
3 Пенчев, Ст. Стари обичаи в Церова кория. (Цоню Гичев „Труд“ 1888, 7—801.)
4 Пак там, с. 572.
5 Пак там, с. 577.
6 Обичаите — празнуване на Бабинден, Благовещение, Лазаруване и празнуване на Гергьовден, са записани от ДЕНКА ИВАНОВА. ДА — В. Търново, № 548, а. е. 32.
7 Церов, Ив. Спомени и бележки. 1921, с. 41. Поверия и вярвания.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top