БЕЛЕЖКИ

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

БЕЛЕЖКИ

1 История на България, С, 1978, т.III, с. 37.
2 Приложение № 12, сведения от АПК — Церова кория.
3 ПА — Велико Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 1, л. 1—7.
4 Пак там.
5 Пак там.
6 ПА — Велико Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 6, л. 1—10.
7 Виж приложение № 16
8 ПА — Велико Търново, чп. № 409, оп. 1, а. е. 6, 11—29.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top