12. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕДНА ГРАДИНАРСКА КОМПАНИЯ (ТАЙФА)

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

12. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЕДНА ГРАДИНАРСКА КОМПАНИЯ (ТАЙФА)

Градинарските компании се изграждат по късна есен или през месеците януари и февруари, а през март потеглят за градините. Градинарската тайфа е своего рода кооперация, чийто вътрешен живот се отрежда от едно обичайно, неписано градинарско право. Газдата сам намира и наема подходяща земя под наем за градина.
 След това си прави сметка, колко души са необходимо и ще могат ли да обработват това място. Ако градината може да се обработва от 12 души, той решава бахчата да се състои от осем пая. Тогава се прави сметка колко е необходимо, за да се отвори градината. Да кажем, че трябват 40 000 лв. Това значи, че на всеки пай се пада по 5000 лв. сермия. Ако газдата е богат, може да вземе два пая, като вложи 10 ООО лв. сермия. Ако не се съгласят другите, той може да вземе от себе си един чирак, на който да плаща. Тогава намира четири души, които ще внесат 4000 лв., всичко 16 000 лв. Наема още пет души по половин пай, като всеки ще внесе по 2500 лв. — общо 12 000 лв., и още двама — по четвърт пай; те ще внесат по 1000 лв. — общо 2000 лв. Така градината ще бъде обработвана от 13 души, 12 от тях ще внесат 45 000 лв. сермия. Всички работят заедно и заедно се хранят. Разпределянето на доходите става, след като извадят сермията според вложения пай, наесен продават инвентара и спечеленото след сермията отново делят според вложения пай. Делбата често завършва с конфликти.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top