БЕЛЕЖКИ

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

БЕЛЕЖКИ

1 ДА — Варна, ф.773,№ 1, а.е. 20, Иван П. Церов.
3 ДА — Велико Търново, — 139, а.е. 5, л. 26. Петко Михайлов.
4 Архив на Върховния съд — София. Ганю Чолаков.
5 ДА — Велико Търново, № 550, а.е., 34, л. 1 л. за Стойчо Михалев.
6 Пак там, л.2, за Филип Панайотов.
7 ДА — Велико Търново, № 532, а.е. 16, № 535, а.е. 19, за Велика Иванова.
8 Церов, Ив. Спомени и бележки, 1921, с.83—86, за хаджи Пано.
9 Драганова, Т. Бележити търновци, 1985, с. 173. Стефан хаджи Радков.
10 В НБ „Кирил и Методий“ — София, се намира Библията на Михал Д. Саваков, на която е записал спомените си за превеждане на освободителните войски през Церова кория.
11 ДА — Велико Търново, № 520, а.е.4, за Мирчо Мирчев.
12 Драганова, Т. Бележити търновци, 1985, с.396. Стефан Савов.
13 ПА — Велико Търново, чп. № 409, оп.1, а.е.6, л.23. Иван Чантов.
14 Пак там, а.е.3, л. 11, Иван Д. Цанов.
15 ДА — Велико Търново, № 521, а.е.5, л.1. Михаил Ст. Гюзелев.
16 Пак там, Ф. 1002, оп.1, а.е.12, л.1.
17 Пак там, № 542, а.е.26. Тодор Маринов.
18 Пак там, № 538, а.е.22. Петко К. Дашков.
19 Пак там, № 968, за Радко Тодоров хаджи Добрев.
20 Пак там, № 968, л.2. Добри поп Христов.
21 Албум „Безсмъртни имена“, 1902—1945, с.83. Иван Д. Манев.
22 ПА — Велико Търново, чп. № 409, оп.1, а.е.1, л.18—21. Пенчо Николов.
23 Пак там, л.9-14. Никола Каназирев.
24 Пак там, а.е.2, л.14—17. Иванка Бръзакова.
25 Пак там, а.е.5, л.2—7. Стоян Й. Донев.
26 Пак там, а.е.1, л.3—4. Петър Бъкличаров.
27 Пак там, л.26—27. Д-р Цаню Маринов.
29 ПА — Велико Търново, чп. № 409, оп.1, а.е.2, л.14—17. Ради Балабански.
30 НЧ „Развитие“ — Церова кория, оп. № 7, Никола Григоров Стойков.
31 Митрополит Иларион Пенчев Неврокопски, ДА — Велико Търново, Ф.338, к., л. 18.
32 Станчев, Н. История на Търновската предбалканска котловина, 1941, с. 123.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top