БЕЛЕЖКИ

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

БЕЛЕЖКИ

1 ДА — Варна, ф.773,№ 1, а.е. 20, Иван П. Церов.
3 ДА — Велико Търново, — 139, а.е. 5, л. 26. Петко Михайлов.
4 Архив на Върховния съд — София. Ганю Чолаков.
5 ДА — Велико Търново, № 550, а.е., 34, л. 1 л. за Стойчо Михалев.
6 Пак там, л.2, за Филип Панайотов.
7 ДА — Велико Търново, № 532, а.е. 16, № 535, а.е. 19, за Велика Иванова.
8 Церов, Ив. Спомени и бележки, 1921, с.83—86, за хаджи Пано.
9 Драганова, Т. Бележити търновци, 1985, с. 173. Стефан хаджи Радков.
10 В НБ „Кирил и Методий“ — София, се намира Библията на Михал Д. Саваков, на която е записал спомените си за превеждане на освободителните войски през Церова кория.
11 ДА — Велико Търново, № 520, а.е.4, за Мирчо Мирчев.
12 Драганова, Т. Бележити търновци, 1985, с.396. Стефан Савов.
13 ПА — Велико Търново, чп. № 409, оп.1, а.е.6, л.23. Иван Чантов.
14 Пак там, а.е.3, л. 11, Иван Д. Цанов.
15 ДА — Велико Търново, № 521, а.е.5, л.1. Михаил Ст. Гюзелев.
16 Пак там, Ф. 1002, оп.1, а.е.12, л.1.
17 Пак там, № 542, а.е.26. Тодор Маринов.
18 Пак там, № 538, а.е.22. Петко К. Дашков.
19 Пак там, № 968, за Радко Тодоров хаджи Добрев.
20 Пак там, № 968, л.2. Добри поп Христов.
21 Албум „Безсмъртни имена“, 1902—1945, с.83. Иван Д. Манев.
22 ПА — Велико Търново, чп. № 409, оп.1, а.е.1, л.18—21. Пенчо Николов.
23 Пак там, л.9-14. Никола Каназирев.
24 Пак там, а.е.2, л.14—17. Иванка Бръзакова.
25 Пак там, а.е.5, л.2—7. Стоян Й. Донев.
26 Пак там, а.е.1, л.3—4. Петър Бъкличаров.
27 Пак там, л.26—27. Д-р Цаню Маринов.
29 ПА — Велико Търново, чп. № 409, оп.1, а.е.2, л.14—17. Ради Балабански.
30 НЧ „Развитие“ — Церова кория, оп. № 7, Никола Григоров Стойков.
31 Митрополит Иларион Пенчев Неврокопски, ДА — Велико Търново, Ф.338, к., л. 18.
32 Станчев, Н. История на Търновската предбалканска котловина, 1941, с. 123.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll to Top