3. СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ, ПРЕПОДАВАЛИ В УЧИЛИЩЕТО В ЦЕРОВА КОРИЯ ОТ 1784—1944 ГОДИНА

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

3. СПИСЪК НА УЧИТЕЛИТЕ, ПРЕПОДАВАЛИ В УЧИЛИЩЕТО В ЦЕРОВА КОРИЯ ОТ 1784—1944 ГОДИНА

 1. Поп Иван Михов — 1784 година неизвестно до кога, но дълги години учителства, частен учител от Церова кория.
 2. Иван Чантов — частен учител, килийник от Церова кория.
 3. Моян Кънчев — частен учител, килийник от Церова кория.
 4. Стоян Милев — частен учител, килийник от Церова кория.
 5. Недю Гергев — частен учител, килийник от Церова кория.
 6. Михаил поп Иванов — първи учител в общественото училище — 1835—1845 година, килийник.
 7. Петко Рачев Славейков — взаимоучителен метод, преподавател, учил 3—4 месеца, от с. Трявна.
 8. Никола Златарски — от Златарица, учил 1845 година.
 9. Пею поп Стоянов — от Златарица, учил 1846—1847 година.
 10. Стамат Георгиев — от Лясковец — 1847—1848 година.
 11. Панайот хаджи поп Харитон — 1848—1849—1851 година.
 12. Панайот хаджи Радков — заедно с първия.
 13. Паню Белчев — от Търново — от 1851—1856 година.
 14. Стойчо Иванов — 1857 година.
 15. Стефан хаджи Стоянов от Церова кория — 1858 година.
 16. Стефан хаджи Добрев от Церова кория — 1859 година.
 17. Моян Маринов от Церова кория — 1859 година.
 18. Петър Иванов от Церова кория — 1860—1862 година.
 19. Димо Пушликов — от Лясковец — 1862—1864 година.
 20. Недю Косев от Церова кория — от 1865—1867 година.
 21. Тодор хаджи Добрев от Церова кория — от 1865—1867 година — килийник.
 22. Христо Петков от Церова кория — от 1865—1876 година, килийник.
 23. Иванчо Ив. Памукчиев от Търново — взаимоучителен метод от 1876 до 1880 година.
 24. Нейко Цонков от Церова кория — 1869 година.
 25. Иван поп Петров от Церова кория — 1870 година.
 26. Атанас Кочанов от Елена — 1870—1876 година.
 27. Марин Желязков Бъчваров от Горна Оряховица, от 1876—1877 г.
 28. Иван Панайотов Церов от Церова кория — 1877 година.
 29. Добри Петков от Церова кория — 1878 година.
 30. Никола М. Церовски — 1878 г.
 31. Момчил поп Иванов от Елена — 1878—1879 година.
 32. Пенчо хаджи Иванов от Долна Оряховица — 1879—1880 година.
 33. Аница поп Михалева от Елена — 1880—1881 година.
 34. Хаджи Пенчо хаджи Иванов от Д. Оряховица — 1881—1882 година.
 35. Дона Петкова Ковачева от Церова кория.
 36. Стефан П. Станев от Габрово — 1882—1883 година.
 37. Михаил Ст. Гюзелев от Церова кория — 1884 година.
 38. Никола Шиклев от Церова кория — 1883 — 1884 година.
 39. Свещеник Иван поп Петров от Церова кория — 1883—1884 година.
 40. Иван Матев от Елена — 1884 — 1885 година.
 41. Димо Парапанов от Лясковец — 1884—1885 година
 42. Георги Дъров от Драгижево — 1884—1885 година.
 43. Иван Д. Чантов от Церова кория — 1885—1886 година.
 44. Иван С. Пенчев от Церова кория — 1885—1886 година.
 45. Петър М. Попов от Церова кория — 1886—1889 година.
 46. Иван Р. Писев от Златарица — 1886 — 1887 година.
 47. Димо Иванов от Церова кория — 1887—1889 година.
 48. Иван Христов от Г. Оряховица — 1889—1890 година.
 49. Васил Тодоров от Шумен — 1886—1889 година.
 50. Иван Попов от Кованлък — 1889—1890 година.
 51. Михаил Гюзелев от Церова кория — 1882—1883; 1889—1895; 1914—1915—1916, отива войник и отново 1920—1921 година.
 52. Петко Генчев от Драгижево — 1890—1891 година.
 53. Димитър Георгиев от Лясковец — 1892—1893 година
 54. Хараламби Куролиев от Търново — 1893—1894 година и след 1918 година.
 55. Петко Михайлов от Церова кория — 1894—1895 година.
 56. Христо Русков от Ловеч — 1894—1895 година.
 57. Ана Стойнова от Търново — 1895—1896 година.
 58. Иван Лечев — 1896—1897 година.
 59. Стефан Тошев — 1896—1897 година.
 60. Йордан Попов от Церова кория — 1898—1899 година.
 61. Люба Радева от Търново — 1898—1899 година.
 62. Стефан Савов от Златарица — 1900—1901 година.
 63. Смарайда Георгиева — 1900—1901 година.
 64. Петър М. Попов от Церова кория — 1902—1903 година.
 65. Сава Ботев от Марийно, Търновско от 1902—1903 година.
 66. Гена Събчева от Еленци, Тревненско — 1902—1903 година.
 67. Екатерина Пенчева от Търново — 1902—1903 година.
 68. Никола Атанасов от Габрово — 1893—1894 година.
 69. Параскева Стоянова от Търново — 1900 година. Участвува в театъра.
 70. Стефан Михайлов от Церова кория — 1893—1894 година.
 71. Петър Михалев Попов към 1890 година, от Церова кория.
 72. Васил Тодоров — 1896—1899 година, от Шумен. Основател на театъра в селото.
 73. Люба Радева от Търново — 1900 година.
 74. Добра Петрова — 1900 година. Играла женски роли в театъра.
 75. Кина Рашкова — около 1900 година.
 76. Тодор Георгиев — след 1900 година.
 77. Стефан Савов — 1899—1907 година, от Златарица. Голям театрален деец.
 78. Харалампи Кулелиев — след 1918 година, от Търново.
 79. Йордан Кулелиев — 1920—1921 година, от Търново.
 80. Марийка Йорданова Кулелиева — 1920—1921 година, от Търново.
 81. Мария Найденова — 1920—1921 година.
 82. Смарайда Цонева — 1920—1921 година, от Търново.
 83. Симеон Стойнов — 1920—1922 година.
 84. Йордан Попов — 1900—1907 година, с. Капиново. Активен театрален деец.
 85. Тодора Михайлова — 1920—1921 година.
 86. Мара Байкова.
 87. Ради Пиперков — 1920—1945 година, от Церова кория.
 88. Веса Р. Пиперкова — 1920—1945 година, от Церова кория.
 89. Мара Йорданова Попова — 1935—1943 година, от Церова кория.
 90. Георги Арабаджиев — 1934 до 1947 година, от Церова кория.
 91. Марин Драганов от Елена — 1937—1944 година.
 92. Роза Николова — 1920—1921 година.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top