4. СПИСЪК НА СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ В ЦЕРОВА КОРИЯ

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

4. СПИСЪК НА СПОМОЩЕСТВОВАТЕЛИТЕ В ЦЕРОВА КОРИЯ

ИМЕ години
18 18 18 18 18 18 18 18 18
34 44 45 47 52 53 56 63 68
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Поп Стоян 1 1 5
2. Рад Моянов (поп Харитон) 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Хаджи Пано 2
4. Поп Иван 1
5. Поп Михал 1
6. Поп Недю 1
7. Хаджи Радко 1 1 1 1 2
8. Хаджи Стоян 1 1 1 1 1 1 1
9. Хаджи Добри 1 1 1 1 2
10. Иван Чорбаджи 1
11. Стойно Радев 1 1 1 1
12. Панайот хаджи Добрев 1
13. Цоню Стоянов 1
14. Михал Стоянов 1
15. Дончо Чернюв 1
16. Тодор Стоянов 1
17. Йоан Моянов 1
18. Пенчо Ратов 1
19. Михаил Иванов 1
20. Иван Милков 1
21. Панайот хаджи Попов 1 1
22. Никола Георгиев 1
23. Стоян 2
24. Георги Радков 1
25. Марин Стоянов 1
26. Никола поп Георгиев 1
27. Тодор 2 1858
28. Петър Белчев 1
29. Моян Маринов 1
30. Цанко хаджи Стоянов 1
31. Цанко хаджи Добрев 1
32. Цанко хаджи Радков 1
33. Недю Косев 1
34. Иван Поров 1
35. Иван Василев 1
36. Спас Димитри 1
37. Петко Костадинов 1
38. Петър поп Стоянов 1
39. Хаджи Нафталим 1 1 7
40. Хаджи Паисий 1 3 1 1 1
41. Дякон Серафим 1 1 1
42. Дякон Хрисантий — многократно

Закупени 241 книги от 73 души спомоществователи.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top