5. СПИСЪК НА КМЕТОВЕТЕ НА ЦЕРОВА КОРИЯ

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

5. СПИСЪК НА КМЕТОВЕТЕ НА ЦЕРОВА КОРИЯ

 1. Ради Моянов 1780—1791 година.
 2. Моян Радев — 1800—1821 година
 3. Михал Христов Кокошков — 1877—1881 година.
 4. Михал Попов — 1881—1899 година.
 5. Тодор хаджи Добрев — 1894 година.
 6. Стоян Михов — 1895—1898 година.
 7. Петър Василев — 1901—1903 година.
 8. Петко Михайлов — 1904—1907 година.
 9. Стойчо Иванов Цуцуманов — 1908—1911 година.
 10. Васил поп Николов — 7. VI. 1911 — 3. XII. 1913 година.
 11. Стоян Михов Гюзелев — 3. XII. 1913 — 1. IX. 1915 година.
 12. Петко Михайлов — 12. IX. 1915 — 30. IX. 1919 година.
 13. Стоян Михов Гюзелев — 1. X. 1919 — 15. II. 1920 година.
 14. Стефан Терзирадев — 15. II. 1920 — 3. VII. 1920 година.
 15. Васил Русев — председател на тричленна комисия от 1. VIII. 1920 до 14. XI. 1920 година.
 16. Стефан Георгиев Арабаджиев — 23. XI. 1920 — 1. X. 1922 година.
 17. Петко Михайлов — 7. X. 1922 — 9. X. 1923 година.
 18. Стойчо Ив. Цуцуманов — председател на тричленна комисия от 5. X. 1923 до 5. XI. 1923 година.
 19. Васил Попов Николов — кмет от 26. XI. 1924 до 22. III. 1926 година.
 20. Петко Михайлов — 24. III. 1926 — 10. XII. 1926 година.
 21. Васил Попов Николов — 19. XII. 1926 — 8. II. 1927 година.
 22. Стефан Терзирадев — 9. II. 1927 — 25. XI. 1928 година.
 23. Йордан Стоянов — 9. XII. 1928 — 30. III. 1930 година.
 24. Васил Попов Николов — 1. IV. 1930 — 30. III. 1932 година.
 25. Петко Михайлов Попов — 1. IV. 1932 — 15. XI. 1932 година.
 26. Васил Русев Василев — 16. XI. 1932 — 30. IX. 1934 година.
 27. Петко Михайлов Попов — 1. X. 1934 — 15. XII. 1937 година
 28. Пеню Недев Къдрев — 15. XII. 1937 — 30. X. 1938 година.
 29. Ради Владимиров Балабански — 1. XI. 1938 — 28. II. 1945 година.
 30. Марин Тодоров Ненчев — 1. IV. 1945 — 30. III. 1950 година.
 31. Ради Добрев Кокошков — 1. IV. 1950 — 28. II. 1952 година.
 32. Стоян Първанов Бързаков — 1. III. 1952 — 10. III. 1957 година.
 33. Стойчо Георгиев Михайлов — 10. III. 1957 — 31. XII. 1958 година.
 34. Иван Йорданов Донев — 1.I. 1959 — 15. IV. 1959 година.
 35. Стоян Първанов Бързаков — 15. IV. 1959 — 30. V. 1960 година.
 36. Кирил Недев Пенев — 1. VI. 1960 — 30. VI. 1961 година.
 37. Стоян Първанов Бързаков — 1. VII. 1961 — 31.1. 1964 година.
 38. Станчо Димитров Караиванов — 1. II. 1964 — 31. I. 1073 година.
 39. Стоян Радев Чаталов — 1. I. 1974 — 31. VII. 1974 година.
 40. Ради Николов Игликов — 1. VIII. 1974 — 30. V. 1976 година.
 41. Петър Цонев Митев — 1. VI. 1976 — 30. IX. 1976 година.
 42. Йорданка Николова Радева — 1. X. 1976 — 8. VI. 1981 година.
 43. Станчо Димитров Караиванов — 8. VI. 1981 — 28. II. 1988 година.
 44. Христо Спасов Родин — 28. II. 1988 година.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top