9. СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ДРУЖБА В С. ЦЕРОВА КОРИЯ КЪМ 24 МАЙ 1945 ГОДИНА

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

9. СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ДРУЖБА В С. ЦЕРОВА КОРИЯ КЪМ 24 МАЙ 1945 ГОДИНА

 1. Асен Илиев Дончев
 2. Костадин Кочев
 3. Иван Баев
 4. Кина Иванова Ганева
 5. Васил Иванов Куцаров
 6. Кънчо Христов Найденов
 7. Георги Ст. Чукански
 8. Люцкан Радев Люцканов
 9. Георги Ст. Арабаджиев
 10. Марин Тодоров Пенчев
 11. Васил Маринов Димиев
 12. Милко П. Милков
 13. Георги Ст. Бошков
 14. Марин Иванов Пенчев
 15. Димитър Ст. Игликов
 16. Михал Христов Кокошков
 17. Димитър П. Николов
 18. Марин Ст. Марков
 19. Дончо Ст. Марков
 20. Михал Иванов Куцаров
 21. Димитър Д. Милков
 22. Михаил Иванов Конакчиев
 23. Димитър Г. Георгиев
 24. Михал П. Бузев
 25. Димитър Ив. Конакчиев
 26. Марко Спасов Родин
 27. Димитър Атанасов Спасов
 28. Марин Иванов Чолаков
 29. Димитър Р. Добрев
 30. Манол Иванов Ралев
 31. Дончо Николов Братоев
 32. Марийка Добрева Кокошкова
 33. Дончо Костадинов Джуров
 34. Димо Марков Пунзаров
 35. Марийка Маркова Маркова
 36. Дончо Ст. Цанов
 37. Минка В. Биргьозова
 38. Димитър Иванов Милков
 39. Мария Костова Кочева
 40. Еню Василев Начев
 41. Никола Иванов Конакчиев
 42. Йордан Данков Ненков
 43. Никола Map. хаджи Петров
 44. Иван Михалев Дончев
 45. Никола Д. Попов
 46. Иван Ст. Чаталов
 47. Никифор Недев
 48. Йордан Ст. Мирчев
 49. Никола Д. Пиперков
 50. Иван Йорданов Боянов
 51. Никола Ст. хаджи Недев
 52. Илия К. Арабаджиев
 53. Никола Н. Димитров
 54. Иван Василев Славчев
 55. Петър Ив. Денчев
 56. Иван Ст. Лешников
 57. Пенчо Ст. Пиперков
 58. Иван Ангелов Василев
 59. Петко П. Загорски
 60. Иван Христов Ахладов
 61. Първан П. Станчев
 62. Иван Иванов Михайлов
 63. Петър Дим. Енчев
 64. Илия Върбанов
 65. Петър Мирчев ахладов
 66. Иван Ив. Караиванов
 67. Петър Ив. Бошков
 68. Иван Добрев Кокошков
 69. Петър Михалев Бангеев
 70. Иван Г. Славчев
 71. Петър Иванов Милков
 72. Калчо Д. Копанов
 73. Пею Ст. Заев
 74. Панайот П. Мирчев
 75. Стоян Ст. Цанов
 76. Петър Иванов Стойчев
 77. Спас Ст. Цанов
 78. Панайот Матеев Кандиларев
 79. Спаска Ст. Ахладова
 80. Стефан Мир. Ахладов
 81. Петър Ив. Джуров
 82. Стефан Михалев Костов
 83. Пей Ст. Джуров
 84. Стоян Хр. Гюзелев
 85. Пенка Ганева Цуцуманова
 86. Стойка Ст. Костова
 87. Петко Димитров Узунов
 88. Слава Дим. Чантова
 89. Пенка Димитрова Добрева
 90. Тодор Йорданов Недялков
 91. Петко Н. Козаров
 92. Ради Манев Гроздев
 93. Тодор Дим. Недялков
 94. Ради Иванов Караиванов
 95. Тодор Ник. Козаров
 96. Ради Ст. Ковачев
 97. Тодор Ненов Колев
 98. Ради Ст. Ташекманов
 99. Христо М. Гюзелев
 100. Руси Маринов Чолаков
 101. Христо Тодоров Пенчев
 102. Ради Костов Чаталов
 103. Христо Кънчев Найденов
 104. Ради Ст. Свраков
 105. Христо Христов Чолаков
 106. Радка Н. Савакова
 107. Христо Велков
 108. Радка Петкова Лешникова
 109. Христо Ст. Гюзелев
 110. Стефан Г. Главанаков
 111. Цоню С. Кунчев
 112. Станчо К. хаджи Недев
 113. Цоню Д. Каральов
 114. Стоян М. Кокошков
 115. Цоню Радев Белев
 116. Стефан К. Кинов
 117. Цоню Ст. Дърлев
 118. Стефан Д. Кушлев
 119. Христо Манев Кандиларов
 120. Стоян В. Чаталов
 121. Стефан Марков Спасов
 122. Тодор Т. Кандиларов
 123. Стефан Ст. Родин
 124. Добри Т. Кандиларов
 125. Стоян Цонев Хубанов
 126. Гроздю Николов Пиперков
 127. Стоян Радев Ковачев
 128. Стоян Н. Кирджиков
 129. Петко Т. Гърбутов
 130. Станю Цонев Дърлев
 131. Стоян Ст. Друмев
 132. Стойчо Иванов Братоев
 133. Никола Д. Мамулев
 134. Стоян Ст. Милев
 135. Ганчо Ст. Стойчев
 136. Стоян Ст. Донев
 137. Димо Ст. Заев
 138. Станю Ив. Пенчев
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top