5. ПОВЕРИЯ И ВЯРВАНИЯ

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

5. ПОВЕРИЯ И ВЯРВАНИЯ

В стари времена в Церова кория съществуват поверия за разни лоши духове — караконджа, таласъми и самодиви. За да се запази от тях човек, според поверието е трябвало да направи следното:

  1. За караконджа — същество с огромен и страшен вид, което броди от Коледа до Водокръщение. То подскача, пръхти и се мята върху всеки закъснял навън и го язди до зори. За да се пропъди, трябва да се прекадява редовно на Коледа, Бъдни вечер, на сурваки с огън от голямата главня, която се оставя да гори на огнището през тези вечери. Каденето става навсякъде из къщата, в зимниците, в леговището на прасето и дръвника. За да се предпазят от караконджа, момите и младите невести избират най-хубавите класове и от тях правят венец за слънцето, който се окачва вкъщи под някоя дълга полица и предпазва хората в този дом от караконджа.
  2. За таласъми — да се ръси къщата с вода, в която да се потапят разбойни камъни или камък от кръстопът. Ръсенето става с китка босилек или сама китка с водата, в която е потопен кръст. С такава вода се лекува и за уроки, като се мие лицето от нея.
  3. За самодивите — те са млади русокоси красиви жени, ала завистливи и пакостници на красиви хора. Те се навъртат край водите, кръстопътищата и храсталаците около самото село. Според поверието те най-много се явяват в Горни урушки дол, оттам по Беленското дере отлитат със свирни и песни над селото, изкъпват се в коритата на горната селска чешма, минават край хорището Чертиците и отиват на другия край на селото на голямата поляна, дето най-много обичат да се веселят и лудуват по зелената трева, която отъпкват. Самодивите се явяват по Благовец и си отиват на Преображение. Те много обичат да ядат мед и сладки баници и затова ги наричат „сладки и медени“. На тях приличат и русалките, които се явяват през Русалската неделя (неделята преди света Троица); и те като самодивите налитат на красиви хора, и то предимно на хубави моми и млади булки, които залиняват и умират. За да се спасят от самодиви и русалки, те трябва да се къпят във вода с лековити билки, брани на Еньовден и пред Русалската неделя, или да се окъпят на Гергьовден в реката преди изгрев слънце7.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top