ДЕТСКА ГРАДИНА

Детска градина в село Церова кория се открива след създаване на ТКЗС в селото през 1956 година. Първоначално тя се помещава в сградата на училището и е само сезонна. През 70-те години става целогодишна, но през зимата е полудневна, а само през лятото – целодневна. През 1973 година се закупува и ремонтира къща и детската градина става самостоятелна и целодневна. След закриването на детските градини в съседните населени места, сега я посещават деца от четири села.

Нашата нова детска градина

В периода от 5 до 19 август 2015 година по проект за хуманитарна помощ към посолството на САЩ и с партньорството между народите на САЩ, чрез съвместните усилия на Европейското командване на ВС на САЩ с България, представителите на 390 инжинерен взвод към 412-то инжинерно командване на СВ на САЩ, Отдела за военно сътрудничество към посолството на САЩ, служещите във ВФ 22 790 -59 рота на Българската армия извършиха основен ремонт на банята и тоалетните на децата – поставяне на теракот, вентилация и конвектор , закупуване и монтиране на нов бойлер, освежаване на стените и таваните в занималнята, поставяне на два климатика в спалнята и занималнята, подмяна на електрическото табло, поставяне на нови капаци на водопроводните шахти и външния кладенец. Поставени са нови осветителни тела с вентилатори. Стените в занималнята бяха покрити с весели детски герои. Бяха освежени и уредите на откритата площадка

Scroll to Top