Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост

Специализирана институция за социални услуги
„ Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост „

5047 село Церова кория, общ. В.Търново, ул.”Първа” № 2, тел./факс: 06126 2521 / 0885 700 713
е-mail:
dvui_cerova_koria@abv.bg


КОИ СМЕ НИЕ

„ДОМ ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ”
С. ЦЕРОВА КОРИЯ

е специализирана институция за предоставяне на социални услуги, извън обичайната домашна среда, на хора с интелектуални увреждания, които не са в състояние сами да организират и задоволяват своите жизнени потребности, и не могат да им бъдат осигурени специфичните за здравословното им състояние грижи.

 В дома живеят 50  мъже и жени, на възраст над 18 години, като по-голямата част от тях нямат близки, израснали са в различни домове за деца, не са посещавали училище, нямат образование и професионална квалификация.

ДПЛУИ  с. Церова кория е открит през 1964 година. Разположен е в центъра на населеното място, което дава възможност на настанените лица да бъдат част от социалния живот на населеното място.

Scroll to Top