ОСНОВНО УЩИЛИЩЕ

„ПЕТКО РАЧЕВ СЛАВЕЙКОВ“

Основно училище „Петко Рачев Славейков”, с. Церова кория е наследник на 225 години традиция, при които борбата за просвета е равнозначна на борбата за запазване на българската идентичност. Дало своя принос за устремното духовно изграждане на нацията, будило и възпитавало няколко поколения уверено продължава своя ход и днес като общинско, средищно училище с район за обучение на децата от Церова кория, Пчелище, Миндя и Къпиново. Учебната сграда е модерна, а базата съвременна. То включва гараж за училищния автобус, столова, физкултурен салон, локално парно отопление, два компютърни кабинета.

Основно училище „Петко Рачев Славейков”, с. Церова кория е наследник на 225 години традиция, при които борбата за просвета е равнозначна на борбата за запазване на българската идентичност. Дало своя принос за устремното духовно изграждане на нацията, будило и възпитавало няколко поколения уверено продължава своя ход и днес като общинско, средищно училище с район за обучение на децата от Церова кория, Пчелище, Миндя и Къпиново. Учебната сграда е модерна, а базата съвременна. То включва гараж за училищния автобус, столова, физкултурен салон, локално парно отопление, два компютърни кабинета.

През 1969 година на общоселско събрание отдел ”Просвета” при ОНС – гр.Велико Търново обявява училището за първенец и предлага да носи името „Петко Рачов Славейков”. И днес училището носи това име. В духа на новите изисквания учителският колектив открива ученически занимални, осигуряват се допълнителни учебни пособия. През този период ползотворна е работата на директора Иван Минчев, на учителите Стефка Бъкличарова, Весела Дечева, Петър Петров и Стефка Попова. 
От 1 септември 1976 година за директор е назначен Стефан Костов Славчев, който проявява упоритост и последователност за преустройство и интензификация на учебно-възпитателния процес. Изгражда се много добра материална база с всички необходими учебно-технически средства и пособия. Освен учебните дисциплини многобройни са и извънкласните форми. Главен организатор е учителката по литература Димитринка Хр. Донева. Танцовият състав се класира на първо място на прегледите във Велико Търново. На 1 декември 1984 година в Церова кория се чествуват 200 години просветно дело и 140 години обществено училище със светски начин на обучение. За големите си заслуги в развитието на просветното дело училището е наградено с орден „Кирил и Методий” – I степен. Днес в училището в Церова кория учат ученици от селата Пчелище, Капиново, Миндя и Церова кория. 
От 1 септември 2010 година за директор е назначена Таня Генова Вълчева.

Извънкласни дейности

По-голямата част от извънкласните форми към училището са тясно обвързани с читалището в село Церова кория, което подпомага финансирането на някои от дейностите. Детският танцов състав ”Великденче” с ръководител Петър Петров представя училището ежегодно на общинския преглед на танцовото изкуство в град Велико Търново и на Балканфолк. Изнася концерти в Церова кория, Къпиново, Пчелище и Миндя по повод на различни годишнини и чествания.

Голяма популярност има и детската театрална студия „Буратино” с ръководител Димитринка Донева. Нейните представления винаги се посрещат с голям интерес и от малки и големи. С реализираните постановки детската студия се изявява както на местни сцени, така и на общинския празник „Малкият принц”, който се провежда в село Самоводене. Особено успешни са драматизациите на приказките „Неродена мома”, „Снежанка”, „Нарът с рубинови зърна”, „Червената шапчица”. Децата с голямо удоволствие се превъплъщават в ролите на приказните герои и някои от тях са отличени с призови места на детския театрален празник. 
Групата за модерен балет се създава по инициатива на децата. Те творят танци по любими песни, като получават подкрепата на училищното и читалищното ръководство за костюми и използване на музикална техника, както и за осигуряване на хореограф-консултант. С танците „Дъга”, „Пипи”, „Перуански танц”, „Каубойски танц” и много други групата винаги е получавала заслужени аплодисменти, когато се е изявявала на сцена. Последните две години тя участва и на общинския преглед на модерното танцово изкуство в град Велико Търново, където има достойно представяне.

Голяма популярност има и детската театрална студия „Буратино” с ръководител Димитринка Донева. Нейните представления винаги се посрещат с голям интерес и от малки и големи. С реализираните постановки детската студия се изявява както на местни сцени, така и на общинския празник „Малкият принц”, който се провежда в село Самоводене. Особено успешни са драматизациите на приказките „Неродена мома”, „Снежанка”, „Нарът с рубинови зърна”, „Червената шапчица”. Децата с голямо удоволствие се превъплъщават в ролите на приказните герои и някои от тях са отличени с призови места на детския театрален празник. 
Групата за модерен балет се създава по инициатива на децата. Те творят танци по любими песни, като получават подкрепата на училищното и читалищното ръководство за костюми и използване на музикална техника, както и за осигуряване на хореограф-консултант. С танците „Дъга”, „Пипи”, „Перуански танц”, „Каубойски танц” и много други групата винаги е получавала заслужени аплодисменти, когато се е изявявала на сцена. Последните две години тя участва и на общинския преглед на модерното танцово изкуство в град Велико Търново, където има достойно представяне.

Вокална група „Славейче” се ръководи от младата учителка Христина Лазарова. Репертоарът на групата е голям и децата с желание изпълняват научените песни на организираните училищни тържества и концерти. Учениците от училището се включват и в групата за изворен фолклор към читалище „Развитие” в село Церова кория, която редовно участва в общинския преглед на народното творчество, провеждан в село Ресен.

История

От искрата до триумфа на българската просвета

Началото на просветното дело в с. Церова кория е свързано с обучението на славянско писмо на будни момчета от селото.
Искрата на просветата в с. Церова кория е запалена от свещеник Иван Михов през 1784 година. Негови следовници са Иван Чантов, Моян Кънчев и поп Стоян Милев. След обявяването на Хатишерифа през 1834година просветата в българските земи приема общ характер на развитие чрез построяването на църкви и килии към тях. Обществото поема цялата издръжка, включително и учителската заплата. През този период учител в килията е Михаил поп Иванов син на първия учител.
От пролетта на 1845 год. до 1870 год.успешно се въвежда взаимноучителската методика от Петко Рачев Славейков и Никола Златарски – баща на бъдещия професор Васил Златарски. Златният период на възрожденското училище в с. Церова кория е свързан с работата на еленчанина Атанас Кочанов, който превръща училището в пълно класно училище през 1870година.
През 1873година е издигната нова двуетажна сграда, осветена при откриването й от митрополит Иларион Макариополски. До Освобождението в това училище преподават Марин Бъчваров – бъдещ професор и лектор на Софийския университет и Иван Церов – бъдещ кмет на гр. Варна . Следват години на разцвет и упадък, на периоди на трудности и успехи.

Класното училище в Церова кория, строено през 1873 г. Снимка от книгата „Из миналото на Церова кория“Цанка Съчкова

След Освобождението през класните стаи на училището минава неспокойния дух на няколко поколения, търсещи извора на познанието, от чийто води да утолят жаждата си за просвета и напредък. През 1937год.е построена новата училищна сграда, даваща по-широки възможности за образователни успехи. Гордост за нашето училище са множеството лекари, учители, архитекти, инженери, духовници и политици, получили успешен старт в него. Иван Церов е дълги години кмет на гр. Варна.
В началото на ХХ век Стамболистът Добри Петков е председател на Народното събрание през 1907/08год. и министър през 1914-1918год. Същият е голям дарител на училището. Начело на търновските граждани при посрещането на генерал Гурко е архимадрит Стефан от с. Церова кория.
Панайот Хаджирадков – бивш ученик и учител от нашето училище е първият окръжен управител във Велико Търново. Хаджи Стоян Хаджипанов е един от 129-те депутати във Великото народно събрание през 1879 година. Църковинят деец Иларион Пенчев е ректор на Одринската семинария, преподавател в Солунската мъжка гимназия и накрая Неврокопски митрополит.
През кървавите за Македония години – 1894-1913 година – епископ Флавиан /през 30-те и 40-те години на ХХ век/ заема духовните длъжности – игумен на Рилския манастир,ректор на Пловдивската семинария и викарий на Софийския митрополит. Петко Михайлов – дългогодишен кмет в селото е председател на Градинарското дружество в България.

Нашият патрон

Петко Рачов Славейков

Петко Рачов Славейков е български поет, публицист, фолклорист и политик. Един от водачите на Либералната партия след Освобождението, той е председател на Народното събрание (1880) и министър в няколко кабинета (1880-1881, 1884-1885). Петко Славейков е баща на общо осем деца, сред които са политиците Иван Славейков и Христо Славейков, публицистът Рачо Славейков и поетът Пенчо Славейков.
Роден е на 17 ноември 1827 г. във Велико Търново, в дома на Рачо Казанджията. Майка му, Пенка, умира при раждането, а детето е спасено по чудо. Дядото на Петко Славейков, Рачо Чехларя, е от Банско. Заради убийството на турчин, който го принуждавал да го пренася на гръб през река Глазне, е принуден да избяга и се преселва в Търново. Бащата на Петко също е наречен Рачо, но се заема с казанджийство. Той е слабо образован, но е с горд български дух. В селото на майка си, Вишовград, Петко вижда славеи, които го впечатляват дотолкова, че променя фамилията си на Славейков.
П. Р. Славейков учи последователно във Велико Търново, Дряново, Трявна и Преображенския манастир. Независимо от това, усилено се самообразова с много четене в библиотеките на манастирите около Велико Търново. Голяма роля за образованието му изиграва и запознаването му с „История славянобългарска“ на Паисий Хилендарски. По-късно учи в Свищов (при Емануил Васкидович), разширява познанията си по гръцки и се запознава с произведения от сръбската и западноевропейската литература. Първото му литературно произведение — „Акатист на три светители“ — е запазено.. През 1843 г. става учител във В. Търново. Но за написаното „Прославило се Търново със славни гръцки владици“ е изгонен и последователно става учител в други села и градове – Видин, Враца, Плевен, Берковица, Лясковец, Бяла, Елена и др. Преподава по взаимоучителния метод, като продължава да чете. Развива важна културно-просветна дейност и до 1847 г. събира 2263 песни, пословици и поговорки. Н. Михайловски го запознава с руските поети и писатели. От 1852 г. отпечатва първите си книги – „Смесена китка“, „Песнопойка“, „Басненик“. Пише поемата „Бойка войвода“ (1853) под влияние на революционните събития около Кримската война (1853-1856) и много бунтовни песни. След неуспешното въстание на дядо Никола в Търново П. Р. Славейков насочва усилията си към пробуждане на националното съзнание. Като учител в Търговище издава български сатиричен вестник „Гайда“. След като работи известно време във Варна, заминава за Цариград, поканен да редактира българския превод на Библията от Българското библейско дружество, наред с А. Лонг, Ел. Ригс, Хр. К. Сичан-Николов.
В Цариград П. Р. Славейков издава вестник „Гайда“ (1863-1867), вестник „Македония“ (1866-1872), списание „Ружица“ (1871), сп. „Пчелица“ (1871), сп. „Читалище“ (1872-1873), „Звънчатий глумчо“ (1872), в. „Шутош“ (1873-1874), „Костурка“ (1874). Славейков се очертава като най-известният български писател по това време в Цариград. Издава повече от 60 книги, вестници и списания (оригинални и преводни). Взема участие в черковната борба и става един от ръководителите й. По-късно бива учител в българската Екзархия.
1873 г. създава известната поема „Изворът на белоногата“. В 1874 г. основава българска гимназия в Одрин, където се бори с гръцкото влияние върху българите. По-късно е учител в Стара Загора. Пише борчески стихотворения (1876), бива окован и затворен след Априлското въстание. Във възникналия пожар в Стара Загора загубва ръкописите си и събраните 15000 пословици. По време на Руско-турската освободителна война се сближава с руските войни, превежда през Стара планина отряда на генерал М. Д. Скобелев, става свидетел на шипченската победа и ги придружава до Сан Стефано.
След Освобождението се бори за демократична конституция заедно с Петко Каравелов като депутат във Великото народно събрание. Става председател на Народното събрание (1880) и министър на просвещението и вътрешните работи (1880-1881). Издава в. „Остен“ (1879), в. „Целокупна България“ (1879), в. „Независимост“ (1880-1883), в. „Търновска конституция“ (1884), в. „Истина“ (1886), в. „Софийски дневник“ (1886) и в. „Правда“ (1888). За подчертани демократични идеи и участие в политическите борби е арестуван, забранено му е да учителства и му намаляват пенсията. Дълбоко огорчен, умира в София на 1 юли 1895 г.

Литературният кръг “Мисъл” – Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Петко Тодоров и
д-р Кръстю Кръстев, София 1905г.

Източник: ou-cerovakoria.com

Scroll to Top