ЧИТАЛИЩЕ РАЗВИТИЕ

Средище на националната ни култура

Читалище „Развитие” в село Церова кория е основано през 1883 година от учителите Иван Пенчев и Иван Чантов, завършили Априловската гимназия в гр.Габрово. От основаването си до сега то е постоянно средище на националната ни култура, служи на населението и задоволява духовните му интереси. Много са хората дали своя голям принос за развитие на читалищното дело в с. Церова кория, но има няколко имена, освен създателите, които заслужават също да се споменат като учителите Димо Иванов, Михаил Гюзелев, Петър Попов, Васил Тодоров, поставил началото на театралната дейност, Стефан Савов, Йордан Попов. Подчертани са заслугите и на Иванка Бързакова, Никола Каназирев, Ради Балабански, Георги Арабаджиев. Изключително голяма е ролята на дългогодишния библиотекар Михаил Кънчев, който притежава рядкото умение да привлича и организира младежите за творческа дейност. От значение за подема на читалището са годините, през които председатели са Стоян Бързаков, Станчо Караиванов, Николай Кънчев.
Още със създаването на читалището се полагат грижи за създаване на библиотечен фонд. С годините библиотечното дело се развива и усъвършенства. Сега библиотеката разполага с 6527 тома литература и редовно се посещава от много читатели.
През годините в читалището са били сформирани духов оркестър, естраден оркестър, женски хор, които са участвали дейно в различни празници , организирани в селото и района. Години наред към читалището е работила и детска музикална школа.

Театрален състав

Друга основна форма на културната дейност на читалището е театралната. Театърът привлича не само учителите, но и самите селяни, из средата на които се излъчват добри актьори. Театралният състав в миналото печели първенства на районни и окръжни състезания. Поставени са 180 многоактни пиеси, които имат голям успех като „Хъшовете”,”Иванко”,”Майстори”, „Разбойници”, ”Тартюф”, ”Албена”, ”Боряна”, ”Службогонци”, ”Блокада”, ”Щастие” и други. В последните години изявите на театралната трупа към читалището са свързани преди всичко с представяне на едноактни пиеси, интермедии послучай 20.януари – сбора на селото и 8 март.

Група за изворен фолклор

От 25 години съществува група за изворен фолклор, която е въстановила много забравени обичаи като лазаруване, Еньовден, коледуване, Бабинден, Трифон Зарезан. Обичаят лазаруване е представян на много общински прегледи, засниман е и от националната телевизия.

Детски танцов състав“Великденче“

Постоянно действащ от 16 години е детският танцов състав „Великденче”. Изявите му са многобройни, както на местно, така и на общинско ниво.
Към читалището работи още и детска театрална студия, която има важно място при всички празници и чествания. ”Нарът с рубиновите зърна”,”Червената шапчица”,”Пъдар”,”Златното момиче”,”Неродена мома”,”Снежанка” и още много други са заглавията на осъществените постановки. През летните ваканции местните и гостуващите деца участват в програма за лятна ангажираност на младите хора, в която се изявяват в различни клубове по интереси – изобразително и приложно изкуство, спортни мероприятия. В края на лятото с изработени материали се организират изложби, към които се проявява голям интерес. Хора от различни възрасти се включват и в организираните от читалището различни конкурси – за рецитиране на стихове, за направа на сурвакници, на мартеници, вечери на таланта. Въпреки големите трудности и демографския срив, читалището в село Церова кория продължава да изпълнява основната си мисия да бъде културно средище.

Scroll to Top