Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост и Преходно жилище „Надежда”

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
НА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ” СЕЛО ЦЕРОВА КОРИЯ

5047 село Церова кория, общ. В.Търново, ул.”Втора” № 26, тел./факс: 06126 24 63 / 0885 700 713, e-mail: cnstplui_ckoria@abv.bg

ПРЕХОДНО  ЖИЛИЩЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА
С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ «НАДЕЖДА» 

5047 с. Церова кория, общ. Велико Търново, ул.”Първа” № 2, тел./факс: 06126 2521 / 0885 700 713 
e-mail: prehodnojiliste_ck@abv.bg

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ „НАДЕЖДА”
И
„ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП
ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“
С. ЦЕРОВА КОРИЯ

са алтернативни социални услуги от резидентен тип, предоставяни в среда, близка до семейната, за хора с умствена изостаналост.  Целта на които е да бъдат  създадени  условия на живеещите в тях хора, за водене на самостоятелен и независим живот под наблюдението и с подкрепата на екип от професионалисти, обезпечаващи техните възможности за справяне с трудностите, свързани както с реинтеграцията им към общността, така и с успешната професионална реализация. 

В Преходно жилище „Надежда” живеят осем мъже и жени, а в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост 14 лица. Всички са на възраст над 18 години. Нямат семейства и близки, израснали са в различни социални домове в страната.ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ „НАДЕЖДА”

В дома и двете алтернативни услуги, хората които живеят в тях, са намерили своето място под слънцето, място което нарича свой дом, място, което обичат и където се чувстват обичани. Намерили са своето семейство и приятели.

Основен техен проблем, както и на всички хора с интелектуални увреждания, които са настанени в специализирани институции и защитени жилища, е че те нямат образование и подходяща квалификация, имат затруднени социални умения и комуникация, нямат трудови навици и не могат да се реализират, като всички нас на реалния трудовия пазар.

За да бъде техният живот пълноценен и изпълнен със смисъл, за тях са организирани различни форми за трудова дейност, с цел подобряване на възможностите им за социална интеграция и професионална реализация. Към четирите социални услуги в с. Церова кория има разкрито трудовотерапевтично стопанство с традиции, разположено на 60 декара земя, в което се развиват дейности по зеленчукопроизводство.

Създадени са различни работилници за арт занимания, готварство, битови дейности – шиене, плетене и др.

Също така функционира и Защитена работилница по керамика, част от Социално предприятие „Работилница на мечтите”, която е профилирана в производство на керамични предмети.

Всички потребители, в зависимост от своите умения, индивидуални възможности и интереси се включват в работата на ателиетата, където изработват различни сувенири за Коледа, Св. Валентин, Баба Марта, Великден, Хелоуин и др. Произведените сувенири се продават с благотворителна цел на организирани за целта базари. Със събраните средства се закупуват материали за изработка на нови сувенири и се обезпечава дейността на работилниците, организират се тържества за хората живеещи в дома и жилищата, а също така се осигуряват средства за посещение на културни мероприятия за лицата.

Scroll to Top