1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ. ПОСРЕЩАНЕ НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

VII. УТВЪРЖДАВАНЕ И УКРЕПВАНЕ ВЛАСТТА НА ОТЕЧЕСТВЕНИЯ ФРОНТ

1. ИЗГРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ. ПОСРЕЩАНЕ НА ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ

Деветосептемврийското въстание през 1944 година открива епохата на прехода от капитализма към социализма. Поставя се началото на коренни преобразования в целия обществено-икономически, политически и културен живот на страната.
 Непосредствено след 9. IX. 1944 година в Церова кория се създава комитет на Отечествения фронт, който обединява прогресивните сили за осъществяване на преобразованията, залегнали в Програмата на Отечествения фронт. На 11. IX. 1944 година Районният комитет на БРП (к) в Пчелище в помощ на Церова кория изпраща Никола Николов Каназирев1. На заседание на партийната група се обсъжда бъдещият състав на комитета на Отечествения фронт, кандидатурите за кмет и съветници. Решават за председател на комитета да се предложи Никола Колишев — безпартиен2.
 Вечерта на същия ден се провежда общоселско събрание, на което секретарят на партийната група д-р Цаню Маринов предлага 11 души за членове на комитета на Отечествения фронт. От тях петима са членове на БРП (к) — д-р Цаню Маринов, Пенчо Николов, Иванка Бързакова, Стефан Бъкличаров и Пею Ст. Славчев. Трима членове на БЗНС — Петко Загорски, Пенчо Ст. Пиперков и Йордан Донев. Трима са безпартийни — Петко Кънчев, Иван Великов и Марин Иванов Долмов. Всички са избрани единодушно. Допълнително за председател е предложен Никола Колишев, който е избран без възражения3. Преди да се излезе с предложение за кмет, д-р Цаню Маринов предлага на селяните да изразят свободно своето мнение за досегашния кмет Ради Балабански. Тъй като никой не се изказва против, той е избран единодушно от членовете на отечественофронтовския комитет. Освобождават се от кметството съветниците Георги Арабаджиев, Стефан Главанаков и Марин Иванов и съветници стават членовете на комитета на Отечествения фронт4.
 13. IX. 1944 година новоизбраните представители на държавната власт в селото провеждат заседание, на което набелязват най-близките задачи, като посрещането на Червената армия, прибирането и изкупуването на гроздовата реколта и други5.
 Цялото население на Церова кория с вълнение очаква съветските войски. Младежите подготвят цветя и подаръци. Нетърпението и голямата любов на селяните към съветската страна се подсилва и от факта, че тридесет и две руски жени са омъжени за градинари-българи и живеят в селото. Във всеки дом се подготвят хранителни продукти, напитки, тютюн. На 14 септември топло и непринудено населението посреща представителите на Червената армия. Отечественофронтовският комитет настанява войниците в училището, а офицерите — по квартири. Капитан Борис Петрович Мелников се настанява в семейството на Пею Ковачев, а Николай Кохан — в дома на Иван Велков. „Те дойдоха на рождения ми ден — пише в спомените си Делка Иванова, — тъкмо бях поканила много младежи от селото. Оказа се, че един от червеноармейците — Евгени Григоренко, също имал рожден ден и решихме да празнуваме заедно. Те стояха две седмици, но създадоха много радост и веселие в селото6.“
 Особено радушен прием срещат съветските войници сред градинарите, работили в Русия. Вълнуваща е срещата, станала в една от кръчмите, която е клуб на русофилите и се нарича „Матушка Русия“. Тя се помещава в къщата на Никола Никифоров. Оказва се, че братята Петър Кънчев и Христо Кънчев са работили като градинари в град Славянск, били са съседи на семейството на Евгени Григоренко и се познават.
 Изпращането на съветските войници става тържествено. Цялото село излиза с цветя, храна и напитки; младежите и девойките с песни и сълзи на очи пожелават добър път и щастливо завръщане7.
 Отечественофронтовският комитет води широка агитационна и просветна дейност, разяснява се политиката на правителството, решават се политически и стопански въпроси. В състава на комитета влизат представители на всички партии, членуващи в Отечествения фронт, но водеща роля имат членовете на БРП (к)8.
 На 4 март 1945 година комитетът на Отечествения фронт в селото предлага на околийския управител за кмет Марин Иванов Пенчев — член на БЗНС9. След като неговата кандидатура не се приема, на 20 март 1945 година за кмет се назначава Марин Тодоров Пенчев10 член на БЗНС.
 Комитетът на Отечествения фронт внимателно извършва прочистване на държавните служители с фашистки прояви. На 24 май 1945 година с протоколно решение се уволнява горският стражар Тодор Върбанов, който е сътрудничил на фашистката власт. На негово място е назначен Иван Спасов Друмев, уволнен преди това от старата власт като неблагонадежден. След неговото напускане горски стражар става Михаил Стойчев Паскалев11.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top