3. МАСОВИЗАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ В БЗНС

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

3. МАСОВИЗАЦИЯ И ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОМЕНИ В БЗНС

Девети септември 1944 година заварва БЗНС в село с 46 членове. Една част от тях са представители на богатите хора, привърженици на буржоазната власт, а по-голямата част от членовете са от средното и бедно съсловие с по-леви убеждения. Организацията е била сравнително слаба, защото нейните членове са прекарвали по-голяма част от времето през годината извън селото, на градина. След 9 септември се завръщат много градинари и остават да живеят в село. Настъпилите промени в страната пробуждат политическия интерес към новия обществен живот. Извършва се обновление в ръководството на БЗНС и се създава голяма организация. В ръководството влизат Георги Арабаджиев, Стефан Костов, Коста Стефанов, Петър Стойчев, Петко Загорски, Тодор Маринов и Марин Иванов. Приемат нови членове и организацията достига 139 членове. Голяма част от селската младеж влиза в редовете на БЗНС. През първата половина на 1945 година БРП(к) и БЗНС, обединени в Отечествения фронт, работят сравнително добре. Провеждат митинги, манифестации, трудови инициативи и подготовка за прибиране на реколтата. Към края на 1945 година Никола Петков излиза от Отечествения фронт и създава самостоятелна опозиционна партия. В село също настъпват промени в БЗНС. Близо 80 души напускат организацията и създават нова опозиционна БЗНС(НП) и Земеделски младежки съюз. Ръководството на опозиционния БЗНС се оглавява от Стефан Костов, Георги Арабаджиев и Коста Стефанов. В ръководството на казионния БЗНС остават Тодор Маринов, Марин Иванов и Петко Загорски. В селото се създава сложна обстановка на нови политически борби.
 На 16 март 1945 година се извършват организационни промени в женското дружество. За председателка е избрана Весела Пиперкова, за секретар — Мария Ташекманова и за членове на ръководството — Радка Бъкличарова, Киранка Бързакова и Бонка Кънчева18. На 25 март 1945 година към комитета на Отечествения фронт в селото се изгражда женкомисия в състав: Иванка П. Бързакова — отговорник, Стефана П. Стойчева, Мария Добрева Кокошкова, Ана Гроздева и Донка Бъкличарова19. Комисията работи съвместно с женското дружество, което по това време има 68 членове. Иванка Бързакова участвува в областната конференция на жените, състояла се на 15 април 1945 година в град Плевен, където се поставят основните задачи на женските дружества в областта20.
 Женското дружество и женкомисията към Отечествения фронт в Церова кория се включват активно в борбата за укрепване на народнодемократичната власт.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top