11. ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ЦЕРОВА КОРИЯ, РАБОТЕЩИ В РАЗЛИЧНИ ГРАДОВЕ НА СТРАНАТА

Може да свалите книгата на Цанка Съчкова
„Из миналото на Церова кория“
в електронен вариант

11. ЗАВЪРШИЛИ ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ОТ ЦЕРОВА КОРИЯ, РАБОТЕЩИ В РАЗЛИЧНИ ГРАДОВЕ НА СТРАНАТА

ИКОНОМИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ:

 1. Кънчо Петков Кънчев — заместник-ректор във ВИНС — Варна.
 2. Никол Николов Цонев — първи секретар на Областния комитет — Ловеч.
 3. Мария Петкова Кънчева — преподавател в АОНЕСУ — Варна.
 4. Васил Стоянов Четалов — директор на Изчислителния център — Варна.
 5. Роза Петкова Кънчева — счетоводител във ВИНС — Варна.
 6. Стефан Василев Терзирадев — Елпром — Варна.
 7. Тинка Христова Попова — ОбК-т на БКП — Велико Търново.
 8. Мирка Михалева Паскалева — главен счетоводител — В. Търново.
 9. Надка Янкова Трифонова — София.

ИНЖЕНЕРСТВО:

 1. Йордан Стоянов Чукански — завършил в СССР, инженер в ГОРУБСО, бил е първи секретар на ГК на БКП — Мадан. Герой на социалистическия труд.
 2. Христо Спасов Родин — завършил в СССР — кмет на Церова кория.
 3. Васил Димитров Парнов — зам.-директор в Завода за запаметяващи устройства в Търново.
 4. Иван Христов Чолаков — директор на ламелния завод — Търново.
 5. Ради Тодоров Джегълов — учител в машинния техникум в Пловдив.
 6. Тодор Петков Гърбутов — директор на текстилния комбинат във Враца.
 7. Христо Иванов Ахладов — директор на текстилно предприятие в София.
 8. Йордан Стойчев Михалев — гр. Русе.
 9. Иван Димитров Милков — директор на Дърводобивния завод — Търново.
 10. Петър Илиев Ангелов — главен механик в АПК Церова кория.

АРХИТЕКТУРА:

 1. Георги Василев Слабаков — в Проектантска организация — гр. Варна.
 2. Йордан Пенчев Николов — архитект инженер в чужбина.
 3. Рачо Иванов Чаталов — ръководител на строителна организация — София.
 4. Димитър Стефанов Бъкличаров — архитект в Об.НС — Търново.
 5. Никола Панайотов Стойнов — Промкомбинат — София.
 6. Георги Атанасов Чаталов — Академия на науките — София.
 7. Иван Станев — директор на контролно строителство — Варна.

ПРАВИСТИ:

 1. Станю Петков Лешников — секретар на адвокатския колектив при народния съд — Търново.

РУСКА ФИЛОЛОГИЯ:

 1. Димо Стоянов Димов — преподавател — Варна.
 2. Йордан Радев Манев — инструктор по руски език при ОНС — Варна.

БЪЛГАРСКА ФИЛОЛОГИЯ:

 1. Роза Петрова Павлова — журналист в София-прес.
 2. Цветана Георгиева Арабаджиева — преподавател в гр. Варна.
 3. Йонка Стефанова Пенчева — директор на детска градина — София.
 4. Димитър Иванов Ганев — отдел Народна просвета — Търново.
 5. Димо Тодоров Пиперков — учител в гр. Плачковци.

ИСТОРИЯ:

 1. Мария Петкова Янкова — кандидат на историческите науки — София.
 2. Цанка Петрова Съчкова — общественик.
 3. Стефан Костов Славчев — директор на училището в селото.

МЕДИЦИНА:

 1. Стоян Б. Трашлиев — лекар в Габрово.
 2. Михал Иванов Пиперков — лекар в Г. Оряховица.
 3. Ганка Тодорова Кандиларева — лекар в гр. Плевен.

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА:

 1. Тодор Стоянов Попов — АПК — Вишовград.
 2. Венцислав Георгиев Чотов — АПК — Велико Търново, ст.н.с. на АССН — София.

ФАРМАЦИЯ:

 1. Венета Георгиева Арабаджиева — аптекарка в гр. Троян.
 2. Тинка Георгиева Радославова — Аптечно управление — В. Търново.

ВОЕННО ОБРАЗОВАНИЕ:

 1. Полк. Иван Стоянов пои Христов
 2. Полк. Борис Стефанов Бончев
 3. Полк. Добри К. Кожухаров
 4. Полк. Никола Н. Милков
 5. Георги Т. Кожухаров — физкултура.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Scroll to Top